UPDATE COVID-19


UPDATE 24/03/2021

 
Dag KSA’ers en ouders
 
Gisteren kregen we te horen dat de groepen voor de -12 opnieuw verkleind worden naar 10 leden
(excl. Leiding). Ook kregen we via KSA Nationaal door dat deze regels zullen gelden tot 30/04. De
uitleg over het verdere verloop van onze KSA vindt u hieronder.
 
ALGEMEEN
Aangezien wij veel groepen hebben in de -12 is het voor ons helaas onmogelijk 3 maal in de maand
activiteit te geven. We hebben daarom beslist om terug over te gaan naar 2 maal per maand
activiteit. Zo heeft iedere groep voldoende ruimte, materiaal en leiding om op een veilige manier te
kunnen spelen op de KSA. Een kalender voor april vinden jullie onderaan deze brief, deze zal ook nog
op onze fb-pagina verschijnen.
 
Vanaf april zal dus elke groep om de twee weken naar de KSA kunnen komen. Voor de pagadders,
leeuwkes, kabouters en joro’s zijn er 2 groepen van 10 leden, zo kunnen we 20 kindjes op de KSA
ontvangen. Bij de sloebers zullen er 3 groepen zijn van 10 leden, dit omdat zij de grootste groep zijn
en bijgevolg een groter leidingsaantal hebben dan de andere groepen.
 
Het opdelen in groepen van 10 gebeurt de dag zelf. Wanneer uw kind toekomt op de KSA is het de
bedoeling dat hij/zij kiest voor een groep en daarna ook niet meer verandert. De leiding zal verdeeld
staan in twee groepen om dit duidelijk te maken. Wil uw kind liever pas kiezen als zijn/haar vriendjes
toekomen, dan mag u altijd aan de kant, op afstand wachten samen met uw kind.
 
BELANGRIJK: ook nu zullen we werken met inschrijvingen. Dit gebeurt altijd via de link naar de
google forms, NIET via playday (hier kunnen we geen limiet op zetten wat helaas nodig is). Deze
linken krijgt u elke maandag voor de activiteit. Wanneer uw kind niet is ingeschreven zal hij/zij
helaas niet mogen deelnemen aan onze activiteiten. Dit omdat wij onze activiteiten moeten kunnen
voorbereiden, terreinen moeten verdelen, groepen moeten splitsen en ook omdat deze lijsten
gebruikt worden voor contact tracing in het geval van een besmetting.
 
LAATSTE WEEKEND MAART
 
Voor het laatste weekend van maart, komend weekend (27&28/03/21), zullen alle groepen naar de
KSA kunnen komen. De pagadders, leeuwkes en kabouter komen op de dagen die gepland stonden
(zie kalender hieronder). Voor de sloebers en de joro’s zal er uitzonderlijk een avondactiviteit
plaatsvinden zaterdagavond van 17u30 t.e.m. 19u30. Deze regeling is helaas éénmalig omdat we ook
aan onze +12 groepen de ruimte moeten geven om veilig buiten te spelen. Aangezien de groepen in
de avond snel volgen op de groepen in de namiddag vragen wij u om zo snel mogelijk te vertrekken
als de activiteit gedaan is. Zo vermijden we het mengen van groepen.
 
De inschrijvingsformulieren voor het komende weekend vindt u onder deze rubriek.
 
INSCHRIJVINGSFORMULIEREN
 
 
CORONAMAATREGELEN
 
Graag vermelden wij ook nogmaals alle coronamaatregelen.
- Wanneer uw kind ziek is (geen covid) mag hij/zij helaas niet deelnemen aan onze activiteiten.
- Wanneer er iemand in jullie gezin besmet is kan het lid gedurende de quarantaine van het
besmette gezinslid ook niet komen.
- Draag altijd uw mondmasker bij het afzetten/ophalen van uw kind en hou voldoende afstand
van elkaar.
- Schrijf uw kind ALTIJD in via de link naar google forms, als hij/zij toch niet kan komen, vragen
wij u dit te laten weten aan de trekker van de groep of via communicatie@ksapetegem.be.
 
KALENDER APRIL