Activiteiten

Pagadders, Leeuwkes, Kabouters, Sloebers en Joro's

Driemaal per maand worden voor onze -12 groepen activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten vinden meestal op hetzelfde moment plaats.  Ze vallen voornamelijk op zaterdag van 14u tot 17u. De plaats van afspraak is meestal in of rond ons lokaal. Het tijdstip en de locatie kunnen soms afwijken. Zo gaan we bijvoorbeeld af en toe naar de Brielmeersen. Dit wordt altijd aangekondigd in de maandelijkse brief die je na inschrijving ontvangt. Naast deze brief worden de activiteiten ook meegedeeld via onze website en onze facebookgroep “KSA Petegem (info activiteiten & werking)”. 

Naast de gewone activiteiten gaan er jaarlijks ook enkele speciale activiteiten door. Zo gaan we iedere jaar samen naar de cinema of het zwembad, nemen we samen met het gewest deel aan Stuntdag. We nemen eveneens deel aan Triangel, een tweejaarlijkse spelnamiddag van KSA Oost- Vlaanderen. Als afsluiter hebben we net voor de vakantie en de zomerkampen de eindactiviteit. Wat deze inhoudt is elk jaar opnieuw een verrassing. Eén iets is zeker het wordt beestig wijs!


+12'ers , +14'ers en +16'ers

De activiteiten van de +12 worden ook voornamelijk samen georganiseerd. Wanneer de leden naar het middelbaar onderwijs gaan wordt veelal meer tijd aan de studies besteed. Daarom worden de activiteiten vaak ’s avonds ingepland. Dit kan zowel op vrijdag -als zaterdagavond. Net als de activiteiten van de -12 worden ook deze activiteiten via mail, website en facebook meegedeeld.

Onze +12’ers nemen eveneens deel aan heel wat speciale activiteiten. Naast Stuntdag gaan we mee op Gamel, een weekend op het militair domein van Ursel samen met KSA-groepen uit heel Oost-Vlaanderen. Voor de +14’ers is er Joepie. Dit is een tweejaarlijkse, vierdaagse staptocht waar maar liefst 100km wordt afgelegd. Het is een herinnering voor het leven en een eenmalige kans want als lid mag je maar één keer aan Joepie deelnemen. Als laatste hebben we onze +16’ers die kunnen deelnemen aan Basj, een driedaagse fietstocht waarin het groepsgevoel enorm wordt aangesterkt.


Uiteraard is de uitleg hierboven niet volledig. Onze groepen gaan natuurlijk ook op weekend en kamp. Voor de -12 groepen is dit steeds in gebouwen (Joro’s slapen in een tent). De +12 groepen gaan elk jaar op tentenkamp. De weekends gaan bijna altijd door in gebouwen.

 

Hopelijk mogen we jullie allen verwachten!

De voltallige leidingsploeg