Historiek

HISTORIEK KSA/KSJ PETEGEM

1964 - 1973

KSJ Petegem ontstond in het jaar 1964 vanuit KSA Deinze. De jongknapenban, dit zijn de jongens uit het lager onderwijs, werd te groot en werd ontdubbeld. Vanuit deze decentralisatie ontstond stilaan een volledig afzonderlijke bond. Een paar jaar na de start van KSJ Petegem ontstond er ook een roodkapjesgroep. Deze vormde stilaan een volledige VKSJ-afdeling.

Eind de jaren '60 werd er op niveau van de leiding samengewerkt. Zo gingen ze bijvoorbeeld op zoek naar vergaderruimten.

Vanaf november '69 richtte men jaarlijks een kleinkunstavond in. Deze vond plaats in de zaal 'Terwilgen'. Eind 1972 besloot men gezamenlijk een lokaal op te trekken. Dit gebeurde op de grond van het Sint-Hendrikscollege te Petegem, naast het sportcomplex. Een tweedehandse keten werd aangekocht in Nederland en hier opgetrokken. Een oudercomité werd aangesteld en ging een lening aan. Op 27 december 1973 werd het lokaal ingehuldigd. Ons eerste lokaal had een oppervlakte van 220m2.

1974 - 1993

In september '74 startte men, uit financiële noodzaak, met de Breughelfeesten. Deze formule bleek aan te slaan en heeft ongeveer 20 jaar geduurd.

         

Nu keren we even terug naar een belangrijk jaar in de geschiedenis van KSJ & VKSJ Petegem: het werkjaar '80 - '81 startte zeer beloftevol. Op dat moment telde KSJ & VKSJ Petegem 350 leden. Dit was het grootste ledenaantal in Oost-Vlaanderen. Vlak voor de zevende Breughelfeesten werd het lokaal volledig opnieuw geschilderd. Verder werd de keuken ook vernieuwd en werden er nieuwe kasten aangekocht. Deze Breughelfeesten zorgden er ook voor dat de laatste schulden afbetaald konden worden. Er werd zelfs aan uitbreiding van het lokaal gedacht.

De nacht van 8 op 9 november 1980 werd echter een tragedie voor KSJ & VKSJ. Ons lokaal werd grotendeels door brandstichting vernield. Dit stelde ons voor heel wat moeilijkheden. Verder hebben ook de juridische problemen, die eruit voortvloeiden, velen van ons slapeloze nachten bezorgd. We moesten zo snel mogelijk op zoek gaan naar een nieuwe vergaderruimte om de werking door te laten gaan. De financiële middelen dienden terug verzameld en allerlei paperassen dienden onderzocht te worden. Uiteraard leed de werking van beide jeugdverenigingen zeer onder deze toestand. Gelukkig konden we van december '80 tot december '82 gebruik maken van enkele ruimten in de vroegere Dapz.

Op 31 december '80 deden we een bod op een burelencomplex te Gent, dat in een zeer korte tijd verwijderd diende te worden. Op 16 januari werd de koop gesloten en drie weken later was het gebouw afgebroken. Het werd naar Deinze getransporteerd en werd ondergebracht in verschillende ruimten die her en der verspreid lagen. Intussen werd er gezocht naar een geschikt terrein. Het nieuwe lokaal was namelijk twee keer zo groot als het vorige. Juridische problemen brachten ons ertoe een eigen VZW op te richten, om zo een duidelijke en onafhankelijke situatie te scheppen. Deze VZW Bouwfonds werd opgericht op 3 april 1981 met als leden: Raf Bruyneel, Jo Careel, Paul Careel, Georgette De Jans, Rita De Ruyck, Marleen D'Haene, Luc Peirens, Bob Ryckbosch, Marleen Van Hoe en Marc Vincent.

We bekwamen van het schepencollege van Deinze een huurcontract van 30 jaar van het terrein tussen het tweede voetbalplein achter de Palaestra en de Kattebeek. Dit huurcontract werd door de gemeenteraad aanvaard op 28 april 1981. Enkele dagen nadien, brak er weeral een brand uit. Ditmaal in de oude gemeenteschool van Petegem, waar de schrijnwerkerij van de stad gevestigd was en waar ook een deel van ons nieuw lokaal lag opgeslagen. Voor ons bleef de schade gelukkig beperkt tot enkele verbrande panelen en balken.

We mochten de moed niet laten zakken. Met stadshulp werd het terrein geëffend en werden de fundamenten gegraven. Er waren zware fundamenten nodig, wegens de slechte grondgesteldheid. In oktober '81 mochten we drie zaterdagen na elkaar ijzervlechten. Dit was het begin van een lange reeks werkzaamheden. Langzaam groeide het lokaal; met behulp van de stadswerklieden werden de wanden opgericht en de spanten geplaatst. In de zomer van '82 konden we het dak toeleggen, zodat in september '82 de negende Breughelfeesten rond het nieuwe lokaal konden plaatsvinden.

Om de afwerking te laten vorderen, werd er een oproep gedaan voor een renteloze lening bij ouders en sympathisanten. Hierdoor werd er meer dan 200 000 fr ( +/- 5000eur ) beschikbaar. Verder zorgden papierslagen, een jaarlijkse kaas- en wijnavond, de Breughelfeesten en sporadische activiteiten voor de nodige fondsen.

Eindelijk konden we vrijdag 23 november 1984 het lokaal inhuldigen en inwijden. Zo zijn we tot in 1993 door blijven gaan met de KSJ-VKSJ.

1994 - 2010

Jammer genoeg kwam er een einde aan de Breughelfeesten. In plaats daarvan vond de Tjiese TD plaats. Deze heeft twee keer plaatsgenomen. Hierna werd de naam Tjiese naar Muurfuif veranderd, omdat we geld wilden inzamelen voor een nieuwe stenen muur. Deze fuif werd niet langer meer in september gegeven, maar in februari.

​Op 29 juni 2010 werd beslist het lokaal grondig te renoveren. De houten buitenstructuur, het buitenschrijnwerk, de verwarming en het sanitair waren dringend aan vervanging toe. Er werd gekozen voor een stenen, geïsoleerde  muur en dubbele beglazing. De oude gaskachels maakte plaats voor een centraal systeem. Het sanitair werd opgesplist en vernieuwd.

2011 - 2014

In 2012 is het eindelijk zover. De vele voorbereidende werken voor de broodnodige renovatie van ons lokaal zijn in een eindstadium gekomen. De aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning is binnen bij het stadsbestuur. Voor de uitvoering van deze plannen wordt eerstdaags contact genomen met aannemers, om de renovatie naar een mooi eindresultaat te leiden. Op 5 november 2012 werd gestart met de werken. Tijdens de werken werd het oud politiecommissariaat (reeds afgebroken) als tijdelijk lokaal gebruikt. Dankzij de steun van stad Deinze, privésponsoring, de opbrengsten van de jaarlijkse muurfuif en de giften die door vrienden en sympathisanten werden verricht kon de renovatie vlot en veilig worden afgerond! Op 13 september 2013 is het eindelijk zover. Met de start van het nieuwe werkjaar werd ons gerenoveerd lokaaltje feestelijk geopend in aanwezigheid van Steven Adams (voorzitter bouwfonds), burgemeester Jan Vermeulen en schepenen.

Het volgend werkjaar 2014-2015 was opnieuw een feestjaar. KSJ Petegem bestond 50 jaar! Uiteraard mocht dit niet onopgemerkt voorbijgaan. Leden, leiding, oud-leiding, vrienden en sympathisanten werden uitgenodigd op een dag vol plezier.  Zaterdag 27 juni 2015 werd het 50 jarig bestaan gevierd met een picknick in de voormiddag, kinderanimatie in de namiddag en enkele optredens in de avond. Het werkjaar werd trouwens met meer goed nieuws afgesloten want voor het 5de jaar op rij kende KSJ Petegem een stijging van het aantal leden. Maar liefst 220 leden kozen voor KSJ Petegem.

2015 - 2020

Vanaf het werkjaar 2015-2016 ging KSJ Petegem verder onder de naam KSA Petegem. De drieledige naam van de koepeloganisatie zorgde vaak voor verwarring: Veel mensen wisten niet dat KSJ-, KSA- en VKSJ-groepen deel uitmaakten van dezelfde beweging, de afkortingen werden vaak door elkaar gebruikt en we werden regelmatig zelfs verward met andere (jeugd)bewegingen zoals KLJ of KAJ. Dat de verschillende groepen ook sterk verschillende uniformen droegen, maakte de situatie er niet makkelijker op. Door te kiezen voor één naam en één uniform kon de koepelorganisatie in de toekomst de stem van de groepen beter vertegenwoordigen. Als naam werd gekozen voor KSA, dat al sinds het ontstaan van de  beweging in 1928 staat voor Katholieke Studenten Actie. De naamsverandering was een feit!

Het werkjaar volgend op de naamsverandering werd beslist een nieuwe leeftijdsgroep op te richten. Voorgaande jaren nam de vraag naar een groep voor de allerkleinsten steeds toe. KSA Petegem ging hier vol enthousiasme op in. Een groep voor kindjes uit de derde kleuterklas (5-jarigen) werd opgericht. Vanaf het eerste jaar was de groep een succes. Maar liefst 20 kindjes schreven zich in en beleefden een topjaar met het 5 daagse zomerkamp als afsluiter. Het volgend werkjaar steeg het aantal kleuterklassers naar 30. Het voortbestaan van de groep was gegarandeerd.

2021 - Heden

In het werkjaar 2021-2022 besloot KSA Petegem te beginnen met een nieuw concept. Door de lastige coronaperiode was er veel tijd om na te denken over de toekomstige evenementen. Na 26 jaar namen we afscheid van Muurfuif en verwelkomden we onze eerste editie van Zomerbar KSA Petegem. De eerste editie van onze 3-daagse zomerbar was een heus succes. De combinatie van een afterwork party, bandjes, DJ's en tapas lokte meteen een heleboel mensen. Afgelopen zomer vond de 2de editie plaats en we zijn nog niet van plan om te stoppen.