Regeling werkjaar 2020 - 2021

Beste ouders

Vele van jullie vroegen zicht af hoe onze activiteitenagenda er komend werkjaar zal uitzien. Met deze brief willen we jullie graag meer uitleg geven over onze wekelijkse planning voor de eerstvolgende activiteiten na ons startweekend.

Net als op onze startdag spreiden we onze activiteiten over het weekend. Zo voorkomen we drukte. Daarnaast vermijden we eventueel contact tussen de bubbels. De plaats van afspraak zal hierdoor variëren van groep tot groep. Als bijlage bij deze brief vinden jullie alvast de planning voor onze eerste activiteiten. Hieronder geven we meer uitleg.

De activiteiten voor onze -12 groepen zullen plaatsvinden op zaterdag en zondag. Net als de Leeuwkes en de Kabouters zullen de Pagadders, de Sloebers en de Joro’s steeds op dezelfde dag activiteit hebben. We houden hierbij vast aan onze normale tijdsschema van 14u tot 17u.

Wekelijks zal de dag waarop de activiteit doorgaat wisselen tussen zaterdag en zondag. De plaats van afspraak zal steeds op voorhand worden aangekondigd in de maandelijkse brief die jullie via mail zullen ontvangen. Volgende locaties zullen hiervoor worden gebruikt. Deze zijn tevens gelinkt aan een specifiek speelterrein.

  • KSA lokaal
  • Parking tennisclub De witte Kaproenen
  • Parking Palaestra

De leiding zal steeds een 15 min. vroeger op de locatie aanwezig zijn. Zo kunnen eventuele broertjes of zusjes steeds op een andere locatie worden afgezet.

Voor onze +12 groepen wordt steeds een avondactiviteit voorzien op vrijdag- of zaterdagavond. Uiteraard wordt ook hier rekening gehouden met de geldende coronamaatregelen.

We begrijpen dat deze regeling niet voor iedereen makkelijk in te passen is in de nu al drukke agenda. We hebben dan ook volle begrip wanneer uw zoon/dochter niet alle activiteiten kan bijwonen.

Hopelijk mogen we velen van jullie verwelkomen op onze startdag en krijgen we samen het virus klein. Wij kijken er alvast naar uit!

Groetjes!

Leiding KSA Petegem

Bijlage: Agenda september.