Sociaal tarief

Sociaal tarief

Bij de start van het werkjaar 2019-2020 werden enkele doelstellingen opgemaakt. Eén van deze was om onze werking toegankelijker te maken. Ieder kind of jongere moet de kans krijgen om lid te worden van een jeugdbeweging. Sommigen ervaren echter financiële drempels. Drempels die we voor deze groep graag zouden verlagen. Een werkgroep werd opgericht en een concreet plan werd uitgewerkt. Het volledige plan ging tijdens het werkjaar 2020-2021 in voege en bestaat uit een reeks maatregelen binnen een sociaal tarief. Onderstaande regeling is van toepassing:

Wat

We verlagen mogelijke financiële drempels voor wie voldoet aan onderliggende voorwaarden en kennen onderstaande prijsaanpassingen toe.

 • Lidgeld: wordt verminderd met €10
 • Weekendprijs: wordt verminderd met €5
 • Kampprijs: wordt verminderd met €10
 • Externe activiteiten: weergave vermindering per activiteit

Uniformprijzen:

 • KSA T-shirt: wordt verminderd met €5
 • KSA sweater: wordt verminderd met €5
 • KSA sjaaltje: wordt verminderd met €1.5

Wie

Er werden duidelijke en objectieve criteria opgesteld. Onze regeling is er voor iedereen die beschikt over één van volgende geldige attesten.

 • attest van verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds
 • attest van schuldbemiddeling
 • attest van leefloon
 • attest van budgetbeheer of budgetbegeleiding

Hoe

Voldoet u aan een van de voorwaarden en wil u op onze regeling beroep doen? Dat kan, met een kort mailtje of berichtje naar onze hoofdleiding (communicatie@ksapetegem.be). Uw vraag wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. Er wordt hierover op geen enkele manier gecommuniceerd met andere leiding... Wij respecteren uw privacy!

Ondervindt u financiële moeilijkheden en blijken deze maatregelen niet voldoende? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Mogelijks heeft u recht op bijkomende steun van onze koepel.